Cena kwiatowych dekoracji - sztuka kalkulacji
23

czerwca

Cena kwiatowych dekoracji - sztuka kalkulacji

Gdy w grę wchodzą dekoracje kwiatowe nie można nie dostrzec tego, że wiele firm ma niemały kłopot wówczas, gdy pojawia się konieczność przygotowania kalkulacji finansowych. Problem ten staje się szczególnie widoczny w kontekście aranżacji ślubnych, nie można jednak nie zwrócić uwagi na to, że daje o sobie znać również wówczas, gdy mówimy o klasycznych usługach florystycznych w sektorze B2B.

Wśród tych pytań, które w pierwszej kolejności wymagają udzielenia na nie odpowiedzi najważniejsze miejsce zajmuje pytanie o to, z jakimi elementami mamy do czynienia, gdy przygotowujemy kalkulację na dekoracje kwiatowe. Nie bez znaczenia jest jednak wysokość marży, a w końcowym rozrachunku również kwestia związana z doliczaną stawką podatku VAT. Oczywiście, przedstawiona lista nie jest kompletna, a zarówno te, jak i inne pytania sprawiają, że floryści nie mogą uniknąć wahania podczas przygotowywania swojej oferty. Obawiają się, że będzie ona nieprofesjonalna i w rezultacie sprawa zaczyna się przeciągać.

Choć powinno się dążyć do zamknięcia sprzedaży, dylematy tego rodzaju przyczyniają się przede wszystkim do tego, że rozciąga się ona w czasie. Nie ma nowej oferty, a tym samym nie ma również sygnału, który zachęcałby do zainteresowania się konkretnymi usługami. W tym miejscu warto podkreślić, że to właśnie stałe zlecenia są tymi, które mają dla kwiaciarni szczególnie duże znaczenie. Pozwalają one na przewidywanie wpływów, a jednocześnie umożliwiają planowanie większych zakupów. Im więcej jest więc stałych zleceń, tym łatwiejsze staje się zarządzanie własnym biznesem. Jeśli jednak instytucje i firmy nie znają naszych możliwości, trudno liczyć na to, że otrzymamy od nich zamówienie i że będzie ono atrakcyjne. Jeśli zatem zależy nam, aby kalkulacja kompozycji kwiatowej była przekonująca, a tym samym zapewniła nam zainteresowanie klientów, w pierwszej kolejności powinniśmy zestawić koszty związane z kwiatami użytymi do dekoracji. Za każdym razem należy pamiętać o tym, że stawka VAT wynosi w tym kontekście w Polsce 8 procent.

Kolejnym krokiem jest zestawienie tych produktów wykorzystanych do dekoracji, które były oferowane po stawce 23 procent. Właśnie tu umieszcza się większość tych kwot, które budzą najwięcej wątpliwości takich, jak choćby kwota uiszczana za wypożyczenia naczyń. Potem należy zsumować obie pozycje i zastanowić się nad dokonaniem narzutu. Koszty pracy niezbędnej do wykonania aranżacji na ogół są obliczane w minutach. Już po określeniu marży można doliczyć do otrzymanej w ten sposób kwotę obniżoną stawkę VAT. Tu pojawia się zresztą kolejny problem, mamy bowiem do czynienia ze sprzedażą, która w Polsce nie jest wcale jednoznacznie rozumiana. Warto zatem przed przygotowaniem ostatecznej wyceny zapoznać się z interpretacjami przepisów o podatku VAT i zorientować się, jak problem ten rozwiązują inne kwiaciarnie w Polsce.